MAKALELERİMİZ

   - ÇOCUK PSİKOLOJİSİ -


ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Çocuğun bilgiyi öğrenirken yaşadığı sorunlar, öğrenme güçlüğü olarak adlandırılabilir. Öğrenme, karmaşık bir süreçtir. Bilginin doğru algılanması, beyinde anlamlaştırılması, hafızada depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda hatırlanabilmesi gibi basamakları vardır.

Bu süreçte çocuk, yaşına uygun dikkate, sağlıklı bir algıya, öğrendiği bilgilerin depolayabildiği hafızaya ve dil becerilerine ihtiyaç vardır. Ayrıca düşünme becerileri ve yaşa uygun kas gelişiminde, öğrenme sürecinde gerekli unsurlardır.

Öğrenme için bütün bu halkalar ve bu halkaların kendi içindeki diğer basamaklarında da sorun olmaması gerekiyor. Sadece bir alandaki sorun, bilgiyi öğrenmenin verimini olumsuz etkileyebilir. Yani tam öğrenme için tüm süreçlerin sağlıklı işlenmesi gerekir.

Çocuğun yaşadığı öğrenme güçlüğü fiziksel sorunlarından kaynaklanabileceği gibi çevresel sorunlarda da kaynaklanabilir.

Öğrenme güçlüklerine; duyu organlarından (örn. göz, kulak vb.) olabilecek sorunlar, zihinsel problemler, kronik hastalıklar ( şeker,astım vb.) hiperaktivite ve dikkat dağınıklığına da yol açabilir.

Aile içindeki sorunlar, çocuğun bilgi acısından yetersiz bir çevrede büyümesi, bir travma yaşaması, okul ve öğretmenden kaynaklanan sorunlar öğrenme sorunlarına yol açabilir.

Çocuğun yaşayacağı öğrenme güçlükleri hem çocuğun duygusal dünyasını hem de sosyal ilişkilerini etkileyecektir. Ailenin yapacağı en büyük yardım öncelikle çocuğun problemini anlamaktır.

Öğrenme güçlükleri okul öncesi dönemde tanımak zor olabilir. Bununla beraber öğrenme güçlüğü olan anaokulu dönemindeki çocuk sürekli hareket halindedir. Kendisine verilen yönerge ve komutları anlamada zorlanan, yanlış anlayan yada aynı anda 2-3 aşamalı yönerge veriliyorsa sadece sondakini anlama uygulama gözlemlenebilir.

Çocuk yaşına uygun eğitim almasına ve normal zekaya sahip olmasına rağmen okul başarısı düşük olabilir. Ayrıca çocuğun okul başarısızlığına yol açabilecek psikiyatrik bir hastalığı ( depresyon, kaygı bozukluklar vb. gibi) yada duyu organlarında ( göz,kulak vb.) bir soruna sahip değil. Çocuk normal zeka, duyu organları ve ruhsal sağlığa sahip olmasına rağmen okuma-yazma ve matematik becerilerini kazanmada sorun yaşıyor ise öğrenme güçlüğünden kaynaklanıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuk dinleme ve konuşma becerilerinde de zorluk yaşayabilir.

Çocuktaki öğrenme güçlüğü, okuma becerilerinin matematik becerilerinin veya yazı becerilerinin bir yada bir kaçında görülebilir. Okuma alanında öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk alfabeyi öğrenmede zorlanabilir. Alfabedeki bazı seslerin ( a-e, b-d-p, g-ğ-y, f-v, m-n ) karıştırabilir. Okumayı öğrenmede zorlanabilir. Yavaş ve hatalı okur. Okuduğunu anlamada zorluk yaşar. Okurken sözcük yada hece atlama gözlemlenebilir. Okurken cümleye başka kelimeler eklenebilir.

Yazılı anlatımda bozukluğu olan çocuk kelimede harflerin yerini değiştirerek yazma ve yazarken ciddi gramer hataları yapar. Ters yazı, kelimeler arası, boşluk bırakmama, okunması zor yazı biçimi, heceleme yanlışlıkları, harf atlama, satır atlama gözlemlenebilir. Matematik alanında yazılı problemleri matematik sembollerine çevirme, okuduğu probleme doğru çözüm ve işareti bulmasına rağmen, çözerken başka işlem ve işaret kullanma eldeki sayıyı eklemeyi unutma, problemin çözümünde sıra izleyememe, çarpım tablosunu öğrenememe sorunları gözlemlenebilir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk sürekli hareket halinde olabilir. Bazende çok yavaş hareket edebilir.

Konsantrasyon zayıf, dikkat kısa süreli ve kolay dağılır.

Zamanı kullanmakta zorluk yaşar. Dağınıktır. Yapacağı işleri planlama ve işleri aşamalı yapmada başarısızdır.

Bir işi yaparken yarım bırakıp diğer işe geçebilir. Yavaş ve verimsiz çalışırlar.

Sağ-sol ayırt edemezler.Yön bulmada zorluk yaşayabilirler.

Saati zor öğrenirler. Zamanla ilgili kavramları önce-sonra, dün-bugün, şimdi-sonra’yı karıştırabilirler.

Çoğu zaman düşünmeden hareket ederler. Sabırsızdırlar. Yaşamlarındaki değişikliklere zor uyum sağlarlar.

Kurallara uymakta zorluk yaşarlar. Arkadaş ilişkileri zayıftır.

Çocukta öğrenme güçlüğünü düşünmek için, yukarıda vurgulanan belirtilerin bir yada bir kaçı görülebilir. Bütün belirtilerin olması gerekmemektedir.

Öğrenme bozuklularının tedavisinde, sorun yaşanan alan yada alanların belirlenmesi birincil adımdır. Başlıca tedavi yöntemi özel eğitim yöntemleridir. Çocuk öğrenmede hangi beceri zayıflığı yada yokluğundan sorun yaşıyor ise o alana yada alanlara yönelik aşamalı beceri kazandırma programları uygulanmalıdır. Öğrenme sorunları davranış problemlerine yol açmış ise baş etme becerileri kazandırılmalıdır. Aile-Okul işbirliği önemlidir.
çocuk psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın