MAKALELERİMİZ

   - ERGEN PSİKOLOJİSİ -


GENÇLİK ÇAĞI NE DEMEKTİR?

Gençlik ;

biyolojik , psikolojik ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı , çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Genellikle ilk ergenlik belirtileriyle başlayan gençlik çağı , büyümenin durmasına kadar süren 12-21 yaşları arasını kapsar. Ortalama olarak kızların erkeklere oranla 2 yıl daha önce olgunlaşmaları nedeniyle , cinsler arasında belirgin bir farklılık görülür.

Hangi evrelerden oluşur?

Gençlik çağını birkaç evreye , ya da alt döneme ayırabiliriz. Hızlı büyüme ve cinsel uyanışın olduğu 12-15 yaşlar arası ergenlik yada ilk gençlik olarak bilinir. Olumsuz davranış ve tepkilerin yoğun olduğu evredir.

15-17 yaşları arası çekingenliğin ve kendine güvensizliğin belirgin olduğu delikanlılık evresidir. 17-21 yaşlar arası kendine güven ve gösterişin ağır bastığı delikanlılık evresi, 21 yaş ile 25 yaş arası da uzamış gençlik çağı olarak değerlendirilir.

Gencin Duygulanımı nasıldır?

Gençlik döneminde duygular yoğundur ve sürekli dalgalanma gösterirler. Genç sevinçle üzüntü , sevgi ile nefret arasında gidip gelir. Ruhsal tepkilerinde aşırılık , davranışlarındaki çelişki bu döneme özgü bir bocalamanın belirtisidir. Genç bir yandan içinden gelen dürtülerini dizginlemeye çabalarken öte yandan çevresi ile çatışmaya girebilir. İç dünyası ile dış dünya arasında dengeler kurmaya çalışır. Genç kendine özgü yaşamak istemekte , bağımsızlığını kazanmaya çabalamaktadır.

Temel çabası nedir?

Genç, kendini kanıtlama çabası içindedir. Bu yolla bağımsızlığına kavuşacak kendi kimliğini bulacaktır. Ancak yeterli deneyim ve bilgisi yoktur. Denemekten kaçınmaz , bir bakıma deneyimsizliği yaşar, ama yalpalayarak da olsa yolunu bulmaya çalışır. Yoldan çıksa bile uyarılara kulak asmamaya çalışır.

Bu özelliklerin tümü , gencin yetişkinlerle anlaşmasını, geçinmesini güçleştiren başlıca nedenlerdir.Bir çok yetişkin gençlerin duygusal çalkantılarını göremeyerek ya da görmemezlikten gelerek sorunlar yaşamaktadır. Bu tür problemlerin birçoğu gerçek anlamda problemler olmayıp değer karşıtlığı nedeniyle oluşmaktadır. Temel çatışmaları felakete dönüştürmeden çözümleyebilmek için ebeveynler zaman zaman bir uzmandan yardım alabileceklerini unutmamalılardır.
ergen psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın