MAKALELERİMİZ

   - ERGEN PSİKOLOJİSİ -


KUŞAK ÇATIŞMASI NEDİR?

Gençlik döneminde duygular yoğundur ve sürekli dalgalanma gösterirler. Genç sevinçle üzüntü, sevgi ile nefret arasında gidip gelir. Ruhsal tepkilerinde aşırılık, davranışlarındaki çelişki bu döneme özgü bir bocalamanın belirtisidir. Genç, bir yandan içinden gelen dürtülerini dizginlemeye çabalarken öte yandan çevresi ile çatışmaya girebilir. İç dünyası ile dış dünya arasında dengeler kurmaya çalışır. Genç kendine özgü yaşamak istemekte, bağımsızlığını kazanmaya çabalamaktadır. Bu süreçte gencin sık sık ebeveynlerle fikir ayrılığına düştüğünü ve çatışmalara girdiğine tanık oluruz.

Genç neyin peşindedir?

Gencin aradığı yeni bir kimliktir. Ben neyim? Kimim? Nasıl bir insan olmalıyım? sorularına yanıt arar. Bir kişi ve bir birey olarak, ana babasından değişik özellikleri olduğunun bilincine varır. Kendisine ve çevresine eleştirici bir gözle bakar. O güne dek yanılmaz ve kusursuz tanıdığı ana babasını yeni bir değerlendirmeden geçirir. Onlarda hiç görmediği eksikler, beğenmediği yanlar bulur. Öğütleri saçma, koydukları kuralları sıkı, yasakları anlamsızdır. Ne eğlenmesini bilirler, ne de giyinmesini. Kısacası; yaşamasını bilmezler. Kuşak çatışmasının nedenleri nelerdir?

Çatışmaya neden olan bir faktör; gençlerin gelişme aşamasında olmaları nedeniyle değişmelere daha çabuk adapte olmaları, yetişkinlerin ise bu değişime kolay adapte olamamalarıdır. Büyümeyle yeni olanaklar edinen gencin kendini yetişkin olarak kabul ettirme çabası da çatışma yaratabilir. Çatışmaya neden olan bir diğer önemli faktör gençlerin yeni statülerine, yetişkinlerin uyumda güçlüğe uğramalarıdır. Anne babanın rehber rollerinden, çocuklarını kısmen kendileriyle eşit statüde görmek şeklindeki rol değişimi bu zorluğu yaratmaktadır. Kuşak çatışması olmamalı mı?

Kuşak çatışması genel anlamda üzülecek değil; sevinilecek bir olgudur. Gençlerin atılganlıkları, coşkuları, hatta hayalcilikleri, gelişmelerin; yeniliklerin kaynağıdır. Gençler toplumsal yaşamda, sanatta ve bilimde yeniliğin, değişikliğin ardında koşmasalardı ilerleme olmazdı. Bu nedenle gençlerin yetişkinlerle karşıtlığını ortadan kaldırmak yararlı bir sonuç sağlamaz. Önemli olan bu çatışmayı toplumun faydasına kullanabilmektir. Bazı durumlarda kuşaklar arasındaki farklı duyuş, düşünüş ve anlayış farklılıkları nedeniyle gençle yetişkin arasında yeterli düzeyde dostça bir ilişki kurulması zorlaşabilir.

Gençlerle yetişkinler, aralarında yaşadıkları kuşak çatışmasını kontrol edemediklerinde veya çok büyük sorunlar yaşadıklarında bir uzmana başvurmaları önerilir.

Psik. Ferahim Yeşilyurt International Hospital İstanbulergen psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın