MAKALELERİMİZ

   - YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ -BORNOUT (TÜKENME) SENDROMU

Tükenme sendromu ilk kez 1974 yılında tanımlanmıştır. Tanımlandığı yıllarda daha çok sağlık çalışanlarında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve iş performansındaki düşmeyi ifade etmek için kullanımıştır.

Daha genel anlamda tükenme, kişinin iş performansından ve amacından uzaklaşması şeklinde tanımlanabilir. Tükenmeyi örgütsel kökenli stres kayaklarından doğan diğer tepkilerden ayıran özellik, daha çok kişiler arası iletişim problemleri sonucunda ortaya çıkmasıdır.

Tükenme sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme biçiminde üç boyutta incelenebilir;

a)Duygusal Tükenme, enerji azlığı ve bireyin duygusal kaynaklarının tükendiği hissi ile gözlenebilir.
b)Duyarsızlaşma çalışanların, hizmet verdikleri kişileri birer eşyaymış gibi davramaya başlamaları şeklinde görülebilir.
c) Kişisel başarıda düşme işe ve iş gereği karşılaşılan kişilerle ilişkilere bağlı ve yeterlilik duygularında azalma ile ortaya çıkar.

TÜKENMENİN SONUÇLARI

Tükenme sonucunda yaratıcılık çok azalır, daha iyisine ulaşma isteği kalmaz. Kişi işinde ilerleyemeyeceği konusunda yılgınlığa düşer. Ne yaparsa yapsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, durumda bir değişiklik yaratamayacağı düşüncesine saplanır. Enerjide önemli biçimde azalma olur.

İstanbul Cad. No:82 34800 Yeşilköy-İstanbul Tel: 0 (212) 663 30 00 Fax:: 0 (212) 663 28 62 e-mail- info@internationalhospital.com.tr http://www.internationalhospital.com.tr

DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Araştırmalar genç, bekar ve çocuksuz kişilerin, evli, yaşlı ve çocuklulara göre daha fazla tükenme ile karşılaştıklarını göstermektedir. Ayrıca meslekte yeni olmak da bir diğer risk arttırıcı etken olarak bulunmuştur.

Cinsiyetler arasında net olarak yaygınlığına dair bulgular elde edilememiştir.

TÜKENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN;

• Sınırlarınızı kabul edin, neleri yapabileceğinizi, neleri yapamayacağınızın farkında olun. Sonucunu değiştiremeyeceğiniz konularla fazla meşgul olmayın,
• Haftada en az bir gün tatil yapın,
• Beslenmenize özen gösterin,
• Uyku ve dinlenme aralarını iyi değerlendirin,
• İş ve özel hayat sınırını iyi belirleyin,
• Açık hava sporları ya da yürüyüş yapın.

Psikolog Ferahim Yeşilyurt International Hospital Istanbul

İstanbul Cad. No:82 34800 Yeşilköy-İstanbul Tel: 0 (212) 663 30 00 Fax:: 0 (212) 663 28 62 e-mail- info@internationalhospital.com.tr http://www.internationalhospital.com.tryetişkin psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın