MAKALELERİMİZ

   - YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ -Erkekler Güven İster, Kadınlar Güvence

Her türden yaşaması mümkün olandan fazlası doğdukça ve sonuç olarak sürekli bir varolma mücadelesi ortaya çıktıkça, her türlü varlığın, karmaşık ve bazen de değişken yaşam koşullarına göre kendisi için faydalı olacak şekilde biraz olsun başkalaşması ile hayatta kalmak için daha fazla şansı olacak ve doğal olarak seçilecektir….Faydalı türlerin bu şekilde korunmasını ve zararlı türlerin reddedilmesini “Doğal Seleksiyon” olarak adlandırıyorum.

Charles Darwin

Modern biyolojinin babası Darwin’in ortaya koyduğu bu kuramın cinsiyetlere yüklediği anlamı göz ardı etmek kadın ve erkek ruhunun farklılığını algılayamamak demektir. Kendi soyunu devam ettirmek isteyen erkeğin izlediği yollardan biri “sevimli erkek stratejisidir”. İyi eğitimli, bir iş sahibi olan, anlayışlı ve eşine sadık bir erkek tiplemesidir. Kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilirler ve daha fazla çocukları olur. Cinsel seleksiyonun izlediği diğer bir yol ”Maço erkek stratejisi”dir. Bu yoldan giden erkekler ise rakiplerini yok ederek ya da üremeden mahrum bırakarak diğerlerinden daha fazla çoğalabilirler. Kadınların izlediği bir yol daha vardır: “Mükemmel anne stratejisi”. Burada rekabet faktörü üreyebilirlikleri, yani verimlilikleridir. Buradan yola çıkacak olursak dünyadaki savaşların, cinayetlerin, tecavüzlerin maço erkek stratejisinden kaynaklandığını düşünebiliriz.

İnsanoğlunun dünya atmosferinden soluklandığı günden beri cinsiyetler, insan soyunun devamını sağlayacak şekilde donatılmış ve yetiştirilmiştir. Soyun devamında çocuğu taşıyan, bakan ve büyüten kadındır. Erkeğin kadından beklediği çocuğunun kendisine ait olduğu teminatıdır. Bunun adı güvendir. Çünkü erkek kime yatırım yapacağını bilmek ister. Neslin devamı bu teminata bağlıdır.

Kadının erkeğe verdiği bu güvenin karşılığı, yani kadının erkekden istediği ise güvencedir. Yaşamını devam ettirmek için güvence. Böyle düşünürsek bir ilişki içerisinde aldatılan erkeğin, aldatılan kadına göre neden bu kadar acımasız tepkiler verdiğini anlayabiliriz. Sonuç, aile içi infazlar, töre cinayetleri ya da kocanın intikamı olacak, toplumun bakışı ise nefs-i müdafaa olacaktır. Günümüzde belli bir yaşın üzerinde, eşi ölen bir kadının yeniden evlenmesi ( şayet yaşamını devam ettirmek için gerekli donanımı var ise) aynı durumdaki erkeğe göre çok daha düşük orandadır. Bir erkek sosyoekonomik düzeyine bakmaksızın bir kadınla rahatça evlenirken, aynı durumda olan bir kadının kendisinden daha düşük seviyede sosyoekonomik düzeyi olan bir erkek ile evlenmesi nerdeyse imkansız gibidir.

Bir kadın ve bir erkeğin aynı olaya verdikleri tepkiler farklıdır. Bu farkı genetik temeller, yetişirilme tarzları ve davranış kalıpları belirler. Böyle düşünmeye çalışırsak insanları, ilişkileri ve dünyayı daha rahat anlayabileceğimiz kanısındayım.

Dr. Basri Doğu Psikiyatrist Cinsel İşlev Bozuklukları Terapistiyetişkin psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın