MAKALELERİMİZ

   - YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ -NLP İLE PANİK ATAĞA SON!

Soru 1. N.L.P beyin dilinin yeniden proglamlanması anlamında bir kısaltma olarak kullanılıyor. Kökenleri, kendine özgü bir hipnoz şeklini geliştiren E. Erickson’ un uygulamalarına kadar uzanan bir yöntem. Günümüzdeki N.L.P uzmanlarının kapsamı ve uygulama alanları konusunda tam da uzlaşamadıkları bir kavram. Bireysel gelişim yönteminden, mucizevi tedavi yöntemine kadar geniş bir alanda tanımlanmaya çalışılmakta. Bu kadar geniş bir alan doğal olarak bu uygulamaya ilgi duyan kişilerinde kafasını karıştırmaktadır. Tıbbi bir bakış açısıyla tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birisi olarak tanımlanabilir.

Soru 2. Mesleki ve kişisel hedeflere ulaşmada özellikle son yıllarda N.L.P nin adından sıkça sözedilmektedir. Bu seminerlerin tanıtımında özellikle “kısa sürede değişim” ve “ her şey beyninizde, isterseniz yaparsınız” gibi iki vaat dikkati çekmektedir. “Fast food” bir kişilik değişimi ve yetenek sıçraması her ne kadar cezp edici gibi görünse de bireysel zihinsel farklılıklar ve değişimin davranışlara yansıması ne yazık ki sanılandan uzun sürmektedir.

Değişimi ya da hedeflenen başarıyı, sadece bir zihinsel programlanma hatasının düzeltilerek yenisinin yüklenmesi olarak düşünmemek gerekir. Çünkü ruhsal yapımız, doğumumuzdan önceki etkenlerden (genetik vb) başlayarak zincirleme pek çok faktörden etkilenerek bugünkü halini almıştır. Ayrıca kişilere en baştan yüklenen varsayımların bir sonucu da, hedeflenen değişimi gösteremediğinde “başaramıyorsan sorumlusu sensin” önermesidir.

Soru 3. Psikiyatrik tedavi uygulamalarının içinde “ Bilişsel Davranışçı Terapiler “ uzun zamandır birçok hastalığın tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemde amaç kişinin hastalıklı olarak tanımlanan davranışlarını ve bunları doğuran düşüncelerini saptamak, hatalı düşünce kalıplarının değiştirilmesine çalışmaktır. Bilişsel kalıpların açıklanması ve değiştirilmesi N.L.P ile kısmen benzerlik taşımaktadır. Fakat bu N.L.P nin kendi başına bir tedavi yöntemi olduğu anlamına gelmez. Nasıl ki hipnoz kendi başına bir tedavi yöntemi olmamakla beraber bazı hastalıkların tedavisinde “tıbbi hipnoz” bir yöntem olarak kullanılıyorsa. Ne yazık ki bazı internet sitelerinde NLP ile 20 dakikada panik bozukluğu gibi bazı psikiyatrik hastalıkları tedavi edildiği iddia edilmektedir. Biz de ruh sağlığı hekimleri olarak sık sık bu sorularla karşılaşmaktayız. Burada iki temel yanlışlık vardır. İlki “tedavi etme” yetkisi sadece tıp doktorlarına ait bir yetkidir. İkincisi NLP bilimsel olarak ve tatmin edici bir şekilde etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemi değildir. Bu iddialara sahip olanların hekim olmadığı ortadır. Bu tür haberler, zaten psikiyatrik yardım alma konusunda hayli geride kalmış bir ülkede, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi yöntemlere olan güveni de sarsmaktadır.

Soru 4. Tabi ki herkes NLP seminerlerine katılabilir. Burada sorun olabilecek durum, kişisel beklentilerimizle verilecek eğitimin örtüşüp örtüşmediğidir. Eğitimin hedefleri ve içeriği iyice incelenmeli, cazip bile olsalar akla yatmayan hedeflere dikkat edilmelidir. Ruhsal bir hastalığın tedavisine yönelik bir programa katılmadan önce mutlaka bir psikiyatristten fikir alınmalı ve eğiticilerin tedavi edici kimliğe sahip olup olmadıkları araştırılmalıdır. Ayrıca halen görmekte oldukları ettikleri tedaviyi asla hemen kesmemelidirler.

Soru 5. İnsan ruh sağlığını ilgilendiren her türlü eğitimi ve iyileştirici faaliyeti psikiyatrist ya da klinik psikolog yürütmek zorundadır.

Soru 6. NLP nin uygulama alanlarının her geçen gün genişletilmeye çalışılması, kendinden menkul uzmanların ortaya çıkışı ve gerçeklikle ilgisi olmayan iddialı hedeflerden sözedilmesi artık ticari kaygının bu olayda ağır bastığının ip uçlarıdır bence. Başarı odaklı modern bir toplumda başarıyı pazarladığını iddia eden her yöntem satıcısının arkasından sorgusuz sualsiz gitmemek gerekir.

Soru7 Soru 4 te yanıtı var.

Soru 8. NLP ile ilgili olarak yapılandırılmış bir eğitim programına sahip tıbbi bir kurum ülkemizde bulunmamaktadır. ( İlgi duyan bazı hekim ve psikologlar kendi olanaklarıyla bir takım kuruluşlardan eğitim almaktalar. ) Bu nedenle NLP nin etkinliğini kanıtlamaya yönelik bir araştırma da yok. Kişisel gelişim konusundaki başarı ya da başarısızlığı ölçmek bir hayli zor. Bildiğim kadarıyla sitelerde yayınlanan “bireysel” başarı öyküleri dışında da bir veri yok.

Dr. Ali Ayas
yetişkin psikolojisi ana sayfasına dönmek için tıklayınİDA PSİKİYATRİ MERKEZİ © 2009 | bize ulaşın